Schůzky – Květen 2017

V tomto měsíci jsme absolvovali Základní kolo Svojsíkova závodu, 28. ročník Memoriálu RNDr. Rudolfa Plajnera a prožili jsme také na schůzkách spoustu společných chvil. A o tom, co jsme v měsíci květnu zažili, bychom vám chtěli povyprávět.

Oddílová schůzka 15. 5. 2017
Dnešní schůzku jsme si udělali trochu zajímavější. V tento den se otevřely historická místa zadarmo: zámek, muzeum a podobně. Proto jsme se rozhodli jít do muzea. Měli jsme tam možnost vidět podzemní komplex, několik výstav, ale hlavně i interaktivní nebo spíše praktickou část. Někteří z nás si vyzkoušeli, jak se dojila kráva, a mohli na vlastní oči vidět, jak vypadají různá zvířata. S námi šli také Benjamínci, kteří si to také vyzkoušeli na vlastní kůži.

 

Oddílová schůzka 22. 5. 2017
Během schůzky, která probíhala 22. 5. 2017, jsme se rozhodli osvěžit si paměť a naučit se pár dat a informací, které souvisí se skautingem a které jsme většinou na Svojsíkově závodě nevěděli. Mezi nejdůležitější data se dostaly například datum narození a smrti Antonína Benjamína Svojsíka, datum založení Junáka či dívčího skautingu. Vytištěné přehledy těchto nejdůležitějších událostí jsme si rozdali, abychom si je mohli přečíst i doma. A pak jsme jako obvykle šli ven si zahrát nějakou hru. Na dnešní den jsme si zvolili fotbal. Bavil nás tak moc, že jsme ho hráli až do úplného konce schůzky.

Oddílová schůzka 29. 5. 2017
Na dnešní den bylo pro nás nachystané překvapení. Věnovali jsme se totiž zdravovědě. Připomněli jsme si základy první pomoci a vysvětlili jsme si některé nejasnosti. Spojovali jsme příklady jednotlivých zranění s jejich jmény. Říkali jsme si o možnosti jejich ošetření a pár věcí jsme si i názorně vyzkoušeli. Tento program měla ale jen družina Orlů, která postoupila do krajského kola Svojsíkova závodu. Družina Jestřábů během schůzky hrála napínavé hry.