znak_7_oddilu_dominik_savio_final

Rychlý kontakt

Zde nás najdete
Telefon: 775 660 409
E-mail: skauti.km(at)gmail.com

Pravidelné schůzky

Každé pondělí mimo prázdnin 15:45–17:15 hod.

Archivy
Poskytovatel dotace
logotyp_mesto_km

Tábor Domašov 2017 – 5. a 6. den

Další dny na táboře znamenají další hromadu zážitků, které máme možnost rozšířit dále. A proč této možnosti nevyužít. Proto zde máte další zprávu, která vám přiblíží život tady na táboře.

Pátý den našeho tábora byl nejslavnostnější. Ve večerních hodinách toho dne byl naplánovaný slavnostní slibový oheň. Celý den jsme proto zaplnili přípravami na večer. Práce bylo dost a tak se nikdo nenudil. Po snídani se ihned začalo s prací. Některá vlčata nám pomohla. Jejich úkolem bylo najít suché klestí, které se pak použilo na podpal. My skauti jsme se věnovali shánění dřeva. To obnášelo také pokácení jednoho suchého stromu, jeho rozřezání a odnos do tábora. Na odnos dřeva byli už ale naši skauti připraveni z nedávné hry. V táboře se muselo dřevo a klestí poskládat do plánované struktury. Pak se musely připravit fakule, na něž byly potřeba 4 plechovky smůly, které nám zajistila vlčata. Vše se muselo zakrýt plachtou, protože ode dvou hodin až do večera mělo pršet. Naštěstí pršelo vždy jen chvíli. V odpoledních hodinách se náš vedoucí Lišák věnoval čekatelům na skautský slib. Probíral s nimi skautský slib a skautský zákon. Na večer se všichni, vlčata i skauti, sešli u připraveného slibového ohně a společně ho ze čtyř světových stran zapálili. Pak byla některá vlčata pasována na čekatele na skautský slib. Dále se skládal vlčácký a skautský slib. Pak už jenom někteří naši vzácní hosté vzpomínali na předchozí dny tady na táboře a nakonec se utvořil kruh přátelství. Celý den se zakončil modlitbou.

Šestý den našeho tábora byl věnován etapovým hrám, které byly součástí dokončování naší celoroční etapové hry, Zlaté horečky. Dopoledne jsme hráli hru „Rozdělat oheň“, jejímž cílem bylo nejen rozdělat oheň, ale i převézt ho na voru přes řeku, nebo spíše říčku. Po odpoledním klidu jsme hráli druhou etapovou hru, byla to hra s názvem „Přechod řeky“. Cílem v této hře bylo, jak už název napovídá, přejít řeku přes kluzké kameny a klády.

Odkaz na fotogalerii (5. den): http://skauti.smskm.cz/tabor-2017/paty-den-10-8-2017/
Odkaz na fotogalerii (5. den) – Cvrčkovy fotky: http://skauti.smskm.cz/tabor-2017/paty-den-10-8-2017-cvrcek/
Odkaz na fotogalerii (6. den): http://skauti.smskm.cz/tabor-2017/sesty-den-11-8-2017/