Skautská pouť na Svatý Kopeček 21. 4. 2018

V sobotu 21. 4. 2018 jsme se účastnili skautské pouti na Svatém kopečku u Olomouce. Do Olomouce jsme dorazili pohodlně vlakem a k bazilice nás dovezl autobus.  Po krátké svačině jsme se společně s dalšími skauty, skautkami, vlčaty a světluškami účastnili mše svaté. Vidět tolik skautů společně v kostele slavit mši svatou byl neuvěřitelný zážitek.  Po tomto zážitku jsme se přesunuli na farní zahradu, kde jsme poobědvali a zahráli si pár kraťoučkých her.

Za chvíli nás pořadatelé odvedli na nedaleké místo, kde jsme se rozdělili do skupin podle věku a hned nato jsme přešli z rozpáleného slunce do stinného lesa. Tam začala celá hra a jak jinak než scénkou. Příběh začal vyprávěním o králi, který si usmyslel, že by se chtěl dívat na hvězdy nejen v noci, ale i ve dne. Povolal si proto svého nejlepšího hvězdáře, aby mu jeho přání vyplnil. Hvězdář se snažil králi vysvětlit, že slunci neporučí ale král byl neúprosný. Nakonec se ale král umoudřil a dal hvězdáři úkol zaznamenat všechny hvězdy do mapy hvězdné oblohy. Protože hvězd je na obloze mnoho, požádal o pomoc nás všechny, kteří jsme tam přihlíželi. Nakonec se všichni shodli, že hvězdáři pomůžou.

Po takovéto úvodní scénce nám byly rozdány papíry s nejrůznějšími úkoly, za jejichž splnění jsme obdrželi prázdnou mapu, hvězdy, které jsme měli umístit na správné místo, a nebo možnost vypůjčit si dalekohled a v noci se dívat na oblohu, která nám byla vzorem. Postupně jsme splnili spoustu úkolů a s každým dalším splněným úkolem nám přibyla další hvězda na naší mapě. Nakonec jsme celou mapu noční oblohy společně poskládali a ukázali králi. Ten byl s prací spokojen a odměnil všechny, kteří pomohli stvořit toto dílo zlatými čokoládovými mincemi. Po rozdání cen nám zbývalo už jenom namačkat se do autobusu směřujícího k hlavnímu nádraží a stihnout vlak zpět do Kroměříže.

Tato akce se dle mého názoru opravdu vydařila a chtěl bych tedy poděkovat pořadatelům: skautskému středisku Jana Boska Olomouc a středisku Vládi Tylšara Olomouc za krásný zážitek a příjemně prožitou sobotu. Pokud byste si chtěli lépe představit, jak jsme se měli, můžete se buď podívat na video níže nebo na fotogalerii na tomto odkazu: http://skauti.smskm.cz/fotogalerie/skautska-pout-na-svaty-kopecek-21-4-2018/