znak_7_oddilu_dominik_savio_final

Rychlý kontakt

Zde nás najdete
Telefon: 775 660 409
E-mail: skauti.km(at)gmail.com

Pravidelné schůzky

Každé pondělí mimo prázdnin 15:45–17:15 hod.

Archivy
Poskytovatel dotace
logotyp_mesto_km

Schůzky – Listopad 2018, Skauti hrabou 17. 11. 2018

Skončil nám měsíc listopad. A jako každý první den v měsíci vychází zpráva o našich aktivitách v uplynulém měsíci. Jsou za námi čtyři oddílové schůzky a dvě velké akce. O všem co jsme v listopadu zažili se dočtete v tomto příspěvku.

Brigáda v lese u Popovic 3. 11. 2018
V sobotu 3. 11. 2018 nám v osm hodin ráno začala první listopadová brigáda. Vyšli jsme společně se členy druhého skautského oddílu našeho střediska, se členy Střelky, do lesa u Popovic vysadit 600 stromků. Na seznamu vysazovaných stromků byly kromě dubů i lípy.
Více informací se dozvíte po kliknutí na tento odkaz: http://skauti.smskm.cz/2018/11/08/brigada-v-lese-u-popovic-3-11-2018/

Oddílová schůzka 5. 11. 2018
Každým rokem v období dušiček chodíme uctít památku některých skautů na Kroměřížský hřbitov. Tento rok vyšla návštěva  hřbitova na dnešní den. Hned po modlitbě jsme si oblékli bundy a vybaveni svíčkami, sirkami a zapalovači jsme se vydali na krátkou procházku. Svíčky jsme i tento rok zapálili u hrobů Vlastimila Chače, Mánka, p. Lea Kavaliéra a rodiny Svobodových. A abychom věděli, kým byl daný skaut, na této schůzce si vyprávíme i příběhy těchto skautů.

Oddílová schůzka 12. 11. 2018
Druhá oddílová schůzka začala jako vždy modlitbou a následně oznámením nejbližší akce, která nás čeká. Dnes jsme byli pozváni na naši tradiční brigádu Skauti hrabou. I tento rok se brigáda koná 17. 11. 2018 v Podzámecké zahradě zámku Kroměříž. Po oznámení brigády nastal čas na společnou aktivitu. Dnes jsme soutěžili v rozeznávání zvuků zvířat. Nebylo vždy úplně jednoduché přesně určit, o jaké zvíře se jedná, ale i přes náročnost tohoto úkolu si mnoho našich členů nevedlo vůbec špatně. Na příští schůzce rozhodně dáme příležitost pro odvetu.
Po soutěži si i tentokrát každá družina vymyslela svůj program. Družina Jestřábů si na dnešek připravila hru, ve které se rozdělili na poloviny, ve kterých bránili své území. Jestřábi si vyrobili i vlastní zbraně. Z molitanu vykrojili dýky, pistole i miny. Orli měli program podobný program. Přinesli si NERFKY, rozdělili se na týmy a dobývali nepřátelské území. Kondoři dnes zvolili tradiční honěnou.

 

Skauti hrabou 17. 11. 2018
V sobotu 17. listopadu jsme se účastnili již tradiční brigády Skauti hrabou. I tento rok se brigáda konala v Podzámecké zahradě zámku Kroměříž. Ještě před začátkem samotné akce se každý vybavil hráběmi svými vlastními anebo půjčenými od správy zahrady. Jakmile měl každý v rukou nářadí, rozdělili jsme se na dvě poloviny a pak jsme šli na naše pracoviště. Obě velké skupiny hrabaly a nakládaly listí do připravených vleček či koreb přistavených vozidel. V naší skupině začalo hrabání listí některé nudit, a proto si našli zajímavější a zábavnější činnost. Vlezli si na korbu s listím a pomáhali s vysypáváním kbelíků s listím.
Naše skupina hrabala listí i kolem Dlouhého rybníka. Tam jsme mohli vidět jeden automatický hrabač listí. Nejdříve jsme sami nahrabali listí na podlouhlou hromadu v určené vzdálenosti od chodníku. Pak přijel traktor s hrabačem a my jsme jen pozorovali, jak hrabač hromadu listí sbíral a nakládal do koše nad sebou. Tento stroj nám ušetřil spoustu práce a i díky naší vytrvalosti jsme práci stihli dokončit  do oběda.

Odkaz na fotogalerii: http://skauti.smskm.cz/fotogalerie/skauti-hrabou-17-11-2018/

Oddílová schůzka 19. 11. 2018
Třetí oddílová schůzka nemohla začít ničím jiným, než modlitbou, po které následoval společný program. První aktivitou byla již minule přislíbená odveta soutěže na poznávání zvuků zvířat. Následovala druhá společná aktivita, jejímž cílem bylo prověřit naši paměť. V družině jsme dostali papír rozdělený na 30 políček, oříšky a kamínky. Vždy jeden člen ze družiny byl pověřen, aby každému soutěžícímu členovi vlastní družiny nachystal na papír různé rozmístění i počet oříšků a kamínků. Úkolem každého soutěžícího bylo zapamatovat si své rozložení. Následně byly všechny předměty z papíru odstraněny a soutěžící měl za úkol poskládat kamínky a oříšky tak, jak si to zapamatoval. Tato zdánlivě lehká hra dělala problémy i těm nejlepším, ale i přesto nás hra moc bavila. Pak dostali družiny čas na svůj vlastní program. Kondoři si dnes udělali hodinu tělocviku a venku skákali přes prkno snožmo a počítali, kdo přeskočí nejvíce krát bez chyb. Orli šli i dnes do podkroví a hráli soubor s NERFKAMA. Jestřábi dnes byli též v podkroví, ale ti si vzali matrace a na zemi nacvičovali různé souboje v řeckořímském zápase.

Oddílová schůzka 26. 11. 2018
I poslední oddílovka měsíce listopadu byla zahájena modlitbou. V úvodu schůzky jsme byli pozváni na letošní Vánoční schůzku. Letos se bude konat v termínu od 14. 12. 2018 do 15. 12. 2018. Přesné informace o Vánoční schůzce se dovíte z plakátku. Také nám byla ukázána fotka z brigády v lese u Popovic (více o brigádě zde) vytisknutá a upravená skauty z oddílu Střelka. Zbytek dnešní schůzky byl věnován programu v družinách. Orli si chtěli zahrát vybíjenou, ale kvůli chladnému počasí se asi po 20 minutách vrátili do klubovny, aby se ohřáli. V klubovně jim vedoucí dal úkol. Orli dostali papír a měli na něj napsat, jaké jednoslovné výrazy se jim vybaví, když se řekne 7. oddíl skautů sv. Dominika Savia. Družina Kondorů se šla projít a jakmile se vrátila, dostali stejný úkol jako Orli. Družina Jestřábů si dnes zabrala podkroví a tam hráli hru, ve které testovali svou sílu. Vždy jeden člen byl držený mezi matracemi, z kterých musel uniknout, doběhnout na druhý konec místnosti a rozsvítit světla. Úkol se povedlo splnit jen jednomu z celé družiny. I Jestřáby po návratu do klubovny čekal stejný úkol jako Orly a Kondory. Druhým dnešním úkolem bylo odhadnout délku několika různých předmětů, mezi kterými byly například stezka, DVD obal hrana stolu a další. Posledním bodem dnešního programu bylo vylosování člena, kterému dá losující člen dárek na Vánoční schůzce. To byla poslední aktivita měsíce listopadu. Těšíme se na vás zase u dalšího pravidelného zpravodajství z oddílových schůzek.