Monthly Archives: Červenec 2019

Tábor 2019 – 5. a 6. den

Po dalších dvou dnech strávených zde na Držkové přicházíme již potřetí s naším pravidelným táborovým zpravodajstvím.

Pátý den byl zahájen rozcvičkou, ranní hygienou, snídaní a pak nástupem s vyvěšením vlajky. Poté jsme se opět sešli v jídelně na duchovní slovíčko. Po něm již následoval dopolední program. Dnešní hra byla založena hlavně na týmové spolupráci. Každá družina měla z kopce vedle tábora přinést dvacet jedna očí. Patnáct obrázků očí bylo rozmístěno na zemi a dalších šest pak na stromech v nemalé výšce. Ze začátku vybíhal vždy jeden člen z každé družiny, který směl přinést dolů pouze jeden obrázek. Když družina donesla všechny oči ze země, začala vybíhat místo jednoho skupina dvou nebo tří členů, kteří začali sbírat obrázky ze stromů. K překvapení všech vyhrála hru věkově nejmladší družina. Ne vždy je totiž stáří a výška tím nejdůležitějším. Po hře již následoval oběd. V odpoledním klidu si družina Jestřábů natočila svůj vlastní videoklip na hudbu, kterou si sami vybrali. Pokud se nám podaří vyřešit autorská práva, vyvěsíme i letošní družinová videa na náš YouTube kanál. Na začátku odpoledního programu za námi vtrhl z boje zraněný bojovník, který nám prozradil, že se dozvěděl o místě, kde je ukryt svatý grál. Když zprávu dopověděl, rozběhl se celý oddíl na místo, na které nás poslal bojovník. Ale tam jsme nalezli pouze falešný grál. Nález opravdového svatého grálu nás tedy ještě čeká. Když jsme se vrátili do tábora, připravovali již vedoucí další hru. Šlo o dobývání hradu. Uprostřed ‚náměstí‘ byl vyznačen kruh, ve kterém se nacházely dvě vlajky – Lišák a Medvěd. Cíl všech hráčů byl dostat se do kruhu, aniž by ho některý z vedoucích pokropil vodou, popadnout vlajku, utéct s ní pryč a opět zůstat suchý. Pokud některého hráči pokropil vedoucí vodou, musel přiběhnout k chatce a udělat dvacet kliků. V prvním kole se povedlo získat již popsané vlajky bez větších obtíží. Při západu slunce si ještě došla družina Kondorů pro kameru, aby si natočili svůj videoklip. Na úplný závěr dne jsme se ještě sešli u připraveného ohniště na zítřek a tam jsme byli všichni pasováni na rytíře a k tomu dostal každý na památku pasovací glejt.

Šestý den začal i probíhal zcela odlišně než všechny ostatní. Po rozcvičce, ranní hygieně a snídani jsme dnes vynechali nástup. Již v 9:45 jsme totiž vyrazili pěšky do Rusavy na koupaliště. Cesta nám ubíhala rychle a tak jsme byli za necelou hodinu na místě. Do areálu koupaliště jsme byli vpuštěni jako první a nemuseli jsme tedy řešit dlouhé fronty jak u atrakcí, tak i u bufetu, kterého byli někteří naši členové pravidelnými zákazníky. Vodní atrakce si všichni řádně užili i přes ne zcela vysokou teplotu vody. Po poledni si náš oddíl vypůjčil na pokladně míč a na hřišti v areálu koupaliště si část oddílu zahrála volejbal. Některé kluky ale zaujalo dětské hřiště hned vedle volejbalového a nenapadlo je samozřejmě nic jiného, než se navzájem zahrabat do štěrku. Na Rusavě jsme pobyli až přibližně do 17:45 a to nás ještě čekala cesta zpět na tábořiště. Někteří členové měli i přes několika-ti hodinovou návštěvu koupaliště tolik energie, že hnali celý oddíl stále vpřed a celou cestu jsme tak ušli téměř bez přestávky. Nedlouho poté, co jsme dorazili na tábořiště se kuchyňská služka ujala nožů a připravila špekáčky, které jsme si již za pár chvil opekli na ohni, jenž jsme připravili již včera. Opékání špekáčků bylo výborným zakončením dnešního vyčerpávajícího dne.

Odkaz na fotografie 5. dne: http://skauti.smskm.cz/tabor-2019/paty-den-17-7-2019/

Odkaz na fotografie 6. dne: http://skauti.smskm.cz/tabor-2019/sesty-den-18-7-2019/

Tábor 2019 – 3. a 4. den

Uběhly další dva dny našeho tábora. Je tedy čas na druhou zprávu o tom, co všechno jsme za ty dva uplynulé dny prožili.

Třetí táborový den začal opět rozcvičkou, ranní hygienou, snídaní a slavnostním vyvěšením vlajky během nástupu. Pak jsme se sešli v jídelně na duchovní slovíčko. Po něm jsme již zahájili dopolední program. Poměřili jsme své síly v první hře našeho dvoudenního turnaje. Dva bojovníci se postavili na dřevěné špalky a po zaznění signálu se snažili navzájem shodit pomocí kopí. Po obědě začala druhá hra, kterou jsme ale nestihli dokončit. Dva protihráči se postavili na prkna a se zavázanýma očima se měli k sobě přiblížit a dostat protivníka mimo prkno. Během hry někteří začali již se třetí hrou našeho turnaje – hodem na terč. Tuto hru ale také většina nedokončila a tak byly obě hry nakonec odloženy. Na závěr dne jsme ještě společně svěsili vlajku ze stožáru.

V pořadí čtvrtý táborový den byl zahájen jako ty předchozí – rozcvičkou, ranní hygienou, snídaní, slavnostním nástupem s vyvěšením vlajky na stožár a duchovním slovíčkem. Pak již následoval dopolední program, při kterém jsme pokračovali v našem turnaji. První dnešní soutěží byl hod polenem do dálky. Každý dostal tři pokusy. Házelo se prvně lehčím a pak těžším polenem. Poslední pokus byl hod sice nejlehčím polenem, ale svou nešikovnější rukou (tzn. praváci levou rukou a leváci pravou rukou). Další dnešní hrou bylo vylepšené pexeso. Vždy jeden člen z každé družiny musel vyběhnout na kopec, na kterém bylo připravené pexeso pro každou družinu zvlášť. Úkolem vyslaného člena bylo vždy dolů donést co nejrychleji celý pár. Hra měla skončit ve chvíli, kdy všechny družiny najdou a donesou všechny páry. Ukázalo se ale, že některé páry byly schovány tak dobře, že je nikdo nedokázal najít. Hra byla tedy předběžně ukončena. Po obědě se oddílová rada rozhodla, že se dokončí soutěž v hodu na terč. Zanedlouho byla hra dohrána a mohla tedy začít další. Poslední hra v rámci našeho turnaje byla hod kopím. Po ukončení hry dostali všichni až do večeře osobní volno. V osm hodin jsme se opět všichni sešli na „náměstí“ a během nástupu jsme svěsili ze stožáru státní vlajku.

Odkaz na fotogalerii 3. dne: http://skauti.smskm.cz/tabor-2019/treti-den-15-7-2019/

Odkaz na fotogalerii 4. dne: http://skauti.smskm.cz/tabor-2019/ctvrty-den-16-7-2019/

Tábor 2019 – 1. a 2. den

Máme za sebou první dny našeho tábora. Přichází tedy čas na první zprávu o našich zážitcích zde na Držkové.

Naše cesta začala v Kroměříži na vlakovém nádraží, kde jsme do dodávky naložili své věci a po chvíli čekání jsme nastoupili do vlaku, kterým jsme se přepravili do Bystřice pod Hostýnem. Odtud nás autobus odvezl na Tesák, ze kterého jsme pěšky došli až na tábořiště. Tam nás již čekal bratr Medvěd s našimi věcmi. Po příchodu jsme si nastoupili u stožáru a slavnostně vyvěsili vlajku. Pak jsme si rozebrali výbavu a odnesli ji do svých podsad. Jakmile jsme se ubytovali, převlékli jsme se do pracovního a šli shánět dřevo. Všichni se museli zapojit. Většina jen dřevo nosila, ale někteří se chopili i štípání pomocí kalače. Když byl dřevník plný, dostali jsme chvíli volna. Později jsme se shromáždili v jídelně, kde začala naše letošní etapová hra. Za znění středověké hudby za námi přišel rytíř, který nám přečetl zprávu od rytíře Sarfadona. Dále nám jeden člen našeho oddílu přednesl historii řádu Chudých rytířů Krista (neboli Rytířů svatého grálu). O tomto řádu bude celá letošní etapová hra. Pak jsme opět dostali chvíli volna. Krátce před večeří nám rytíř přinesl druhou zprávu od rytíře Sarfadona. V ní nám sdělil, že bychom si měli vymyslet svá šlechtická jména, abychom se mohli ucházet o šlechtický stav. Nedlouho po večeři jsme si opět společně nastoupili u stožáru a svěsili vlajku.

Druhý den začal rozcvičkou, ranní hygienou a snídaní. Po snídani jsme na nástupu vyvěsili za zpěvu skautské hymny státní vlajku. Pak jsme se sešli v jídelně, kde nám Lišák, vedoucí oddílu, přečetl duchovní slovíčko na dnešní den. Když dočetl, rozešli jsme se do svých podsad. Svlékli jsme své kroje a oblékli si pracovní oblečení, protože k nám opět měl přijít rytíř s další zprávou. V dnešní zprávě nás Sarfadon požádal, abychom si vyrobili vlastní erb. Jako inspiraci nám vedoucí oddílu ukázal oddílový znak, jenž nechal vyřezat do dřeva. Každý dostal na výrobu svého erbu dřevěné kolečko, do kterého měl vypálit erb, který si sám navrhne a který ho bude co nejvíce charakterizovat. Pro nedostatek pájek na vypalování se museli ostatní zabavit jinými aktivitami, povětšinou volejbalem. Naštěstí šla všem výroba pěkně od ruky a tak měli všichni svůj erb vyrobený ještě před obědem. Po obědě všichni dostali osobní volno. Kolem páté hodiny nás stihl prudký liják. Než ale začala mše, vše stačilo uschnout a dokonce se i vyjasnilo. Mši svatou k nám přijel sloužit otec Jiří Obruča, který s námi pak i povečeřel. Poté se část oddílu rozhodla, že zatopí v kamnech a ohřejí tak pro všechny vodu na sprchování. Na závěr dne byl slavnostní nástup, při kterém jsme spustili vlajku.

Odkaz na fotogalerii 1. dne: http://skauti.smskm.cz/tabor-2019/prvni-den-13-7-2019/

Odkaz na fotogalerii 2. dne: http://skauti.smskm.cz/tabor-2019/druhy-den-14-7-2019/

Tábor 2019 – Informace

Již za pár dní odjíždíme na letošní tábor. Rozhodli jsme se na naše stránky přidat všechny důležité informace, které jsme sice již všem členům rozesílali e-mailem s velkým předstihem, ale některým by se mohly hodit. Tady jsou.


Obecné informace

Termín tábora:
13. − 20. července 2019

Sraz:
13. 7. 2019 v 8.30 hod. na parkovišti vedle budovy nádraží ČD v Kroměříži – nakládáme a odevzdáváme kartičky zdravotní pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti

Návrat:
20. 7. 2019 v 11.50 hod. nádraží ČD v Kroměříži – vydáváme zavazadla na parkovišti vedle budovy nádraží ČD

Adresa tábora:
Skautský tábor Kroměříž
JMÉNO SKAUTA, obchod Držková,763 19 Kašava


Co si vzít na tábor?

Na cestu:

 • Boty do vlaku a pěší přesun na tábořiště
 • Krojová košile, krojový šátek, čapku
 • Kalhoty nebo kraťasy
 • Řádný batůžek na výpravy (nejen na cestu tam a zpět)
 • Jídlo na cestu (první jídlo bude večeře), pití v plastové láhvi (láhev bude sloužit i na výpravách)
 • Pláštěnku
 • Členskou skautskou kartu nebo i jinou s fotkou a datem narození na prokázání věku dítěte na slevy!

 

Do kufru nebo sportovní tašky:

Výbava

 • Trička
 • Mikiny
 • Větrovka
 • Kalhoty
 • Tepláky
 • Kraťasy
 • Spodní prádlo
 • Plavky
 • Pevné boty
 • Tenisky
 • Sandály
 • Gumáky
 • Spacák a karimatka (řádná, ne nafukovací, která se špatně nosí na výpravy)
 • Malý polštář
 • Škrabka na brambory
 • Igelit 1×2 m, který bude potřeba pod tašku do podsady!

Hygienické potřeby

 • Ručník
 • Kartáček na zuby
 • Pasta na zuby
 • Hřeben
 • Opalovací krém
 • Kapesníky
 • Šampón
 • Repelent (kdo chce)

Různé

 • Trhací blok A5
 • Tužka č. 2, propiska, pastelky
 • Svítilna s plně nabitými bateriemi
 • Ešus, plechový hrníček, lžíce (tyto tři věci podepsat nesmazatelným fixem)
 • KPZ (krabička poslední záchrany)
 • Uzlovačka 2 m dlouhá šňůra
 • Šátek na hry
 • Tři papírové koule (z novin či letáků zmačkaných do velikosti asi 8 cm, omotaných izolepou, pod kterou je na papírku jméno)
 • Něco na čtení

Co nedoporučujeme na tábor brát

 • Elektroniku
 • Oblečení, které není určeno pro pobyt v přírodě
 • Velký obnos peněz
 • Sekyrku
 • Sirky
 • Cenné věci
 • ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ! Děti budou mít možnost si zavolat.

Za ztrátu těchto věcí nemohou vedoucí nést žádnou zodpovědnost. 


Celý seznam věcí ve formě zaškrtávacího seznamu naleznete zde: Co si vzít na tábor