znak_7_oddilu_dominik_savio_final

Rychlý kontakt

Zde nás najdete
Telefon: 775 660 409
E-mail: skauti.km(at)gmail.com

Pravidelné schůzky

Každé pondělí mimo prázdnin 15:45–17:15 hod.

Archivy
Poskytovatel dotace
logotyp_mesto_km

Nezařazené

Tábor 2023

1. táborový den

Jeli autobusem z Km do Vyškova a odtud k vysílači Kojál nad Lipovcem cca 7 až 8 km do Holštejn. Zde se kluci vybalili obhlédli terén. Zahráli hry ve velkém stanu až do večera.

Odkaz na fotogalerii 1. dne

2. táborový den

Z tábora jsme šli do Lipovce na 9.00 na mši svatou. Tam jsme se dozvěděli, že už byla a tak jsme jeli autobusem do Kulířova na 10.30 hod. Po mši se chvilku s námi bavil otec Kuchyňka. potom jsme šli pěšky přes Baldovec a autokemp do tábora.
Po obědě jsme šli do lomu do Šošůvky plavat . Večer proběhl roverský slib čtyř skautů.

Odkaz na fotogalerii 2. dne

3. táborový den

Výprava pěšky do Sloupu, kde jsme šli do jeskyně Sloupsko-šošůvské . Po odpočinku a obědě jsme prolezli otvory a díry hned vedle placené jeskyně. Potom pěšky po cestě zpět do tábora a po cestě hledali amatérské vchody do jeskyní. Večer střelba z aerovky.

Odkaz na fotogalerii 3. dne

4. táborový den

Dopoledne pršelo a autobus nakonec jel z jiné zastávky a tak Medvěd na třikrát jel do Blanska k aquaparku. Dali jsme si oběd a ve 14.00 jsme zjistili, že bazén je v rekonstrukci a venkovní koupaliště bylo kvůli počasí zavřené. Tak se někteří rozhodli pro výzvu a šli pěšky z Blanska do tábora. Zbytek dovezl Medvěd k mlýnů k Macoše a odtud pešky do tábora. Po cestě malý průzkum děr ve skalách. Všichni to zvládli a vrátili se v pořádku.

Odkaz na fotogalerii 4. dne

5. táborový den

Výprava pěšky do Ostrova u Macochy do jeskyně Balcarka. Při zpáteční cestě průzkum a prolézání všech otvorů ve skalách. Dokonce i s lanem a baterkami a velkou odvahou.

Odkaz na fotogalerii 5. dne

6. táborový den

Bourání tábořiště a odjezd domů.

Odkaz na fotogalerii 6. dne

Tábor 2022

Ve skautském programu by letní tábor neměl chybět.
I když letní tábor pořádáme každý rok, letos jsme jej poprvé uspořádali v ryzím roverském duchu.
Ubytovali jsme se v klubovně YMCA skautů v Břeclavi.
Na rozdíl od předchozích táborů jsme však netrávili celý čas na základně, ale téměř každý den jsme pořádali výpravy na různá místa. Jednou na výlet do Znojemského podzemí, jindy třeba na dvoudenní pěší výpravu po vrších Pálavy. Kdy jsme přespali pod širákem u hráze vodní nádrže Nové mlýny. Během tábora jsme se nepřepravovali jen po souši, ale taky po vodě. I když tedy jen krátce. Vypůjčili jsme si totiž od místních skautů kánoe a vyzkoušeli si plout po Dyji. Pro některé bylo plavení opakováním, ti se tak stali pro nováčky instruktory.

Odkaz na fotogalerie po dnech

Roverský slib 10. a 11. 9. 2021

Naši skauti nám postupně dospívají a ty nejstarší čeká další krok ve skautské výchově. Postupně si přestáváme hrát a máme na sebe stále méně času. Vídat naše přátele je však velice důležité. A právě pro tyto dospívající skauty je tu Roverský slib. Již třetím rokem jsme uspořádali výpravu, jejíž součástí byl též slib osmičlenné skupinky nových roverů. Symbolicky tak vstoupili do nové kapitoly své skautské cesty. S tím se též pojí nové heslo. Ze skautského: „Vždy připraven“ tak přechází na roverské: „Sloužím“. V tomto jediném slově se ukrývá nejen to, jak se můžeme dále rozvíjet, ale nabízí též cestu, jak do svého života více zapojit skautské principy. Letos se slib uskutečnil večer 10. září u rozhledny na Brdu. V rozhledně jsme pak přespali.

Odkaz na fotogalerii

Prosinec 2019

Při první prosincové oddílové schůzce si každý vylosoval jednoho člena, kterému přinesl na vánoční schůzku dárek. Aby oddílová rada mohla připravit program vánoční schůzky co nejlépe, byly schůzky zaměřeny pouze na družinový systém.
Poslední akcí roku je vánoční schůzka. Jedná se o dvoudenní akci s přespáním. Rozdáme si během ní dárky, zhlédneme film a zahrajeme velkou hru, kterou si pro nás každoročně chystá oddílová rada. Letošní vánoční schůzka byla výjimečná tím, že na ní náš nový člen skládal skautský slib.

Odkaz na fotky z vánoční schůzky: http://skauti.smskm.cz/fotogalerie/2019-2/vanocni-schuzka-20-a-21-12-2019/

Listopad 2019

Během první listopadové oddílové schůzky jsme společně zašli na kroměřížský hřbitov, abychom jako každý rok uctili památku některých skautů, kteří jsou zde pohřbení.

   

Ostatní oddílové schůzky v tomto měsíci se nesly v duchu družinového systému a plnění úkolů ze skautských stezek.

V listopadu se náš oddíl také zúčastnil akce s názvem Skauti hrabou. Každým rokem pomáháme zaměstnancům Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži s hrabáním spadlého listí.

 

Říjen 2019

Říjnové oddílové schůzky byly převážně zaměřeny na plnění úkolů, jež se objevují v nových skautských stezkách.
Jedná se o sešitek obsahující základní úkoly, které by měli mladí skauti zvládnout.

Také jsme se zúčastnili akce, kterou pořádaly Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Cílem bylo zalesnění mýtiny nedaleko Rajnochovic. Přišlo přibližně několik stovek dobrovolníků.
Posléze jsme se dozvěděli, že se během pěti hodin podařilo vysadit neuvěřitelných 10 000 sazenic, které pokryly více než 1 hektar půdy.

Odkaz na fotky ze zalesňování: http://skauti.smskm.cz/fotogalerie/2019-2/zalesnovani-u-rajnochovic-12-10-2019/

 

Září 2019

V září se někteří z nás mohli setkat kromě pravidelných pondělních schůzek také na výpravě spojené s roverským slibem našich čtyř nejstarších členů. Slib se uskutečnil na zřícenině hradu Obřany.

Odkaz na fotky ze slibu: http://skauti.smskm.cz/fotogalerie/2019-2/roversky-slib-20-a-21-9-2019/

Na oddílových schůzkách jsme si zopakovali základy první pomoci a na druhé oddílové schůzce nám náš vedoucí představil oddílový pokřik původního 7. oddílu z Kroměříže, který od nich převezmeme:

„Lásku k vlasti, k horám blíž,
heslo sedmičky Kroměříž!“

2. oddílová schůzka 2018/2019

Chtěli bychom požádat všechny naše členy, aby v pondělí 10. 9. 2018 přišli na oddílovou schůzku výjimečně ve skautských krojích. Chtěli bychom si totiž na začátek roku udělat společnou oddílovou fotku v krojích.

Děkujeme

1. oddílová schůzka 2018/2019

První oddílová schůzka v novém školním roce 2018/2019 proběhne v pondělí 3. září 2018 v čase od 15:45 do 17:15.