Tábor 2019 – 1. a 2. den

Máme za sebou první dny našeho tábora. Přichází tedy čas na první zprávu o našich zážitcích zde na Držkové.

Naše cesta začala v Kroměříži na vlakovém nádraží, kde jsme do dodávky naložili své věci a po chvíli čekání jsme nastoupili do vlaku, kterým jsme se přepravili do Bystřice pod Hostýnem. Odtud nás autobus odvezl na Tesák, ze kterého jsme pěšky došli až na tábořiště. Tam nás již čekal bratr Medvěd s našimi věcmi. Po příchodu jsme si nastoupili u stožáru a slavnostně vyvěsili vlajku. Pak jsme si rozebrali výbavu a odnesli ji do svých podsad. Jakmile jsme se ubytovali, převlékli jsme se do pracovního a šli shánět dřevo. Všichni se museli zapojit. Většina jen dřevo nosila, ale někteří se chopili i štípání pomocí kalače. Když byl dřevník plný, dostali jsme chvíli volna. Později jsme se shromáždili v jídelně, kde začala naše letošní etapová hra. Za znění středověké hudby za námi přišel rytíř, který nám přečetl zprávu od rytíře Sarfadona. Dále nám jeden člen našeho oddílu přednesl historii řádu Chudých rytířů Krista (neboli Rytířů svatého grálu). O tomto řádu bude celá letošní etapová hra. Pak jsme opět dostali chvíli volna. Krátce před večeří nám rytíř přinesl druhou zprávu od rytíře Sarfadona. V ní nám sdělil, že bychom si měli vymyslet svá šlechtická jména, abychom se mohli ucházet o šlechtický stav. Nedlouho po večeři jsme si opět společně nastoupili u stožáru a svěsili vlajku.

Druhý den začal rozcvičkou, ranní hygienou a snídaní. Po snídani jsme na nástupu vyvěsili za zpěvu skautské hymny státní vlajku. Pak jsme se sešli v jídelně, kde nám Lišák, vedoucí oddílu, přečetl duchovní slovíčko na dnešní den. Když dočetl, rozešli jsme se do svých podsad. Svlékli jsme své kroje a oblékli si pracovní oblečení, protože k nám opět měl přijít rytíř s další zprávou. V dnešní zprávě nás Sarfadon požádal, abychom si vyrobili vlastní erb. Jako inspiraci nám vedoucí oddílu ukázal oddílový znak, jenž nechal vyřezat do dřeva. Každý dostal na výrobu svého erbu dřevěné kolečko, do kterého měl vypálit erb, který si sám navrhne a který ho bude co nejvíce charakterizovat. Pro nedostatek pájek na vypalování se museli ostatní zabavit jinými aktivitami, povětšinou volejbalem. Naštěstí šla všem výroba pěkně od ruky a tak měli všichni svůj erb vyrobený ještě před obědem. Po obědě všichni dostali osobní volno. Kolem páté hodiny nás stihl prudký liják. Než ale začala mše, vše stačilo uschnout a dokonce se i vyjasnilo. Mši svatou k nám přijel sloužit otec Jiří Obruča, který s námi pak i povečeřel. Poté se část oddílu rozhodla, že zatopí v kamnech a ohřejí tak pro všechny vodu na sprchování. Na závěr dne byl slavnostní nástup, při kterém jsme spustili vlajku.

Odkaz na fotogalerii 1. dne: http://skauti.smskm.cz/tabor-2019/prvni-den-13-7-2019/

Odkaz na fotogalerii 2. dne: http://skauti.smskm.cz/tabor-2019/druhy-den-14-7-2019/