znak_7_oddilu_dominik_savio_final

Rychlý kontakt

Zde nás najdete
Telefon: 775 660 409
E-mail: skauti.km(at)gmail.com

Pravidelné schůzky

Každé pondělí mimo prázdnin 15:45–17:15 hod.

Archivy
Poskytovatel dotace
logotyp_mesto_km

Schůzky – Březen 2019

Skončil měsíc březen. Během tohoto měsíce jsme se viděli na čtyřech oddílových schůzkách. Na začátku každého měsíce vám píšeme zprávu o všech našich aktivitách v uplynulém měsíci.

 

 

 


Oddílová schůzka 4. 3. 2019
První březnová oddílová schůzka měsíce března začala jako každá naše schůzka modlitbou. Dneska jsme si pověděli příběh o dvou bratrech a zděděném poli po otci. Další aktivitou byl program v družinách. Jestřábi šli dnes do podkroví, kde nejdříve hráli pantomimu, ale pak si zahráli Střelbu se sirkami. Na začátku této hry dostal každý brčko a sirku. Cílem bylo pomocí slámky vystřelit sirku a trefit se do hrnce. Družina Orlů šla dnes ven. Tam si nejdříve zahráli vybíjenou a pak také kopanou. Po chvíli se k Orlům přidali také Kondoři. Na závěr schůzky si ještě někteří vytáhli ruletu. Jelikož se všichni dobře bavili, mohli naši členové hrát hry až do úplného konce schůzky.


Oddílová schůzka 11. 3. 2019
Dnešní schůzka byla o něco kratší, protože v naší klubovně měla po schůzce proběhnout středisková rada. A protože nás dnes přišlo málo, i programově byla schůzka chudší. Na začátku dnešní schůzky byla i dnes modlitba. Součástí dnešní modlitby byl příběh o sultánovi a jablku. Pak si družiny mohly udělat vlastní program. Družina Orlů hrála karetní hru UNO. Kondoři zašli do podkroví a vyprávěli si vtipy. Ale zanedlouho se jejich zábava zvrhla v polštářovou bitvu. V zápalu boje se dokonce povedlo vyhodit jeden polštář oknem ven. Jestřábi byli dnes v podkroví také, ale ti zkoušeli zápasy Sumo na matracích. Na závěr schůzky si Jestřábi zahráli ještě pantomimu.


Oddílová schůzka 18. 3. 2019
I třetí oddílová schůzka v měsíci březnu začala modlitbou s příběhem. Dnešní příběh byl o provazochodci. Dalším bodem programu bylo zopakování 7. bodu skautského zákona: „Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.“ V návaznosti na tento bod skautského zákona jsme si sami pro sebe měli odpovědět na otázky: „Jak plním sedmý bod zákona ve vztahu k rodičům? Jak se mi to daří plnit ve škole? Jak jej dodržuji v oddíle?“ Po tomto zamyšlení dostaly družiny prostor na vlastní program. Jestřábi dnes hráli hru s křupavou odměnou. V misce před sebou měli křupky. Pokud hráč hodil na kostce číslo 6, musel si obléct předepsané oblečení a pak mohl vidličkou začít jíst křupky. Avšak musel přestat ve chvíli, kdy jiný hráč hodí číslo 6. Kondoři šli dnes ven a skákali přes výkop za klubovnou. Po chvíli si ale vzali balón a společně si zahráli kopanou. Orli tentokrát hráli karetní hru Túry Můry. Jde o speciální hru, ve které se smí podvádět, ale i tyto podvody mají svá pravidla.


Oddílová schůzka 25. 3. 2019
Dnešní schůzka jsme si udělali trošku zajímavější. Jakmile jsme se všichni sešli v klubovně, oblékli jsme si bundy a vydali jsme se na návštěvu Státního okresního archivu Kroměříž, konkrétně na výstavu Vivat Republika. Měli jsme si možnost prohlédnout kroniky obcí a i škol ze dne, kdy do dané obce přijel na návštěvu tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Dále byly ve vitrínách vystaveny různé předměty spojené se stoletým výročím vzniku republiky, jako je například Ústava. Některé ale výstava nebavila a tak se rozhodli raději počkat venku. Po prohlídce jsme se vydali zpět na cestu do klubovny. Po cestě ještě některé upoutalo dětské hřiště, které museli za každou cenu vyzkoušet. Po návratu do klubovny dostali všichni prostor na volnou zábavu. Družina Orlů si opět společně zahrála UNO. Jestřábi a Kondoři si společně šli pohrát do podkroví. Na konci schůzky jsme ještě dostali úkol: napsat pohled a poslat jej v obálce doporučeně. Účel tohoto úkolu nám však prozatím zůstal neprozrazen.