7. oddíl skautů sv. Dominika Savia Kroměříž

znak_7_oddilu_dominik_savio_final

Rychlý kontakt

Zde nás najdete
Telefon: 775 660 409
E-mail: skauti.km(at)gmail.com

Pravidelné schůzky

Každé pondělí mimo prázdnin 15:45–17:15 hod.

Archivy

Poskytovatel dotace

logotyp_mesto_km

Roverský slib 18. a 19. 9. 2020

Skautská výchova se dělí na několik věkových kategorií: benjamínci, vlčata a světlušky, skauti a skautky… Většina našich členů jsou zatím skauti, ale jak plyne čas, dospívají postupně do další výchovné kategorie. Touto kategorií jsou roveři a rangers. Roveři jsou většinou již samostatná skupina, která pomáhá vedoucím s různými činnostmi, ať už se jedná o stavbu tábora nebo přípravu programu pro jejich oddíly. Naplňují tak své heslo: „Sloužím.“ V našem oddíle jsme měli již čtyři rovery a letos na výpravě slibovali další čtyři. Jako loni se slib skládal na zřícenině hradu Obřany, letos o víkendu 18. – 19. září. Postupně se nám tak v oddílu vytváří družina roverů, která má do budoucna potenciál vytvořit roverský kmen.

Odkaz na fotky ze slibu: http://skauti.smskm.cz/fotogalerie/2020-2/roversky-slib-18-a-19-9-2020/

   

Tábor 2020 – 3. a 4. den

Podsady stojí, slunce svítí a my si užíváme tábora. Společně experimentujeme, hrajeme nejrůznější hry a co je nejdůležitější, společně nás to všechny baví. A abychom vás taky trochu rozveselili, píšeme zase po dvou dnech o všem, co si tady na Držkové tak užíváme.

Byl odpískán budíček, a tak začal třetí táborový den. Po snídani si pro nás naši vedoucí nachystali překvapení. Oběd jsme si měli vyzkoušet uvařit sami, tedy spíše jeho část. Každá družina dostala pokyny, jak připravit jídlo v Setonově hrnci. Naším úkolem bylo tedy vykopat jámu, do které jsme měli vložit nahřáté kameny z ohniště. Dalším krokem bylo nasypat dovnitř žhavé uhlíky. Na uhlíky již přišlo kuřecí maso zabalené v alobalu, které nám připravil náš skvělý kuchař. Nakonec jsme ještě nasypali další vrstvu uhlíků a pak stačilo vše zasypat hlínou a počkat dvě hodiny. Mezi tím jsme pomohli se štípáním dříví z poražených stromů. Po obědě jsme se rozdělili na dvě poloviny. Jedna skupina dostala za úkol postavit vojenský stan. S malou pomocí a několika radami od jednoho našeho nového člena, který se stavbou takových objektů má již nějaké zkušenosti. Druhá polovina se učila stavět improvizované přístřešky s bratrem Rolandem. Po splnění úkolu se skupiny vyměnily. Ve zbytku odpoledne jsme se ještě chvíli pokračovali na stavbě přístřešku. Večer jsme se všichni sešli u ohně a za doprovodu bratra Rolanda jsme si společně zazpívali.

Na začátku čtvrtého táborového dne k nám přijela návštěva z KHS. Všichni napjatě čekali na závěrečný verdikt kontrolního týmu. A výsledek? Se vším byli spokojeni, a tak se s námi rozloučili a pokračovali dále. Po ukončení kontroly jsme mohli započít s programem. Experimentem čtvrtého táborového dne bylo získávání vody pomocí kondenzace z půdy. Opět bylo třeba vykopat díru. Dovnitř jsme vložili ešus a pak jsme vše zakryli igelitem, který jsme veprostřed zatížili. Během čekání jsme připravovali suroviny na blížící se slibový oheň. Každá družina dostala nějaký úkol. Družina Orlů a Rysů šla pro klestí, Kondoři uklízeli ohniště a Jestřábi nosili dřevěné klády odřezané ze spadlého stromu za chatou. Po obědě se naši vedoucí rozhodli, že ještě pokácí zbývající označené stromy u chaty. Po úporné námaze a s nadějí, že oba stromy spadnou na určené místo, se nakonec vše podařilo. Po tom, co byly oba stromy na zemi, jsme šli zkontrolovat náš pokus s kondenzací vody. Dohromady jsme nasbírali skoro dvě deci vody. Můžeme tedy tento experiment označit za úspěšný. Když jsme se vrátili do tábořiště, šli vedoucí pověsit dřevěné terče, do kterých jsme později pod jejich dohledem házeli různé zbraně. Učili jsme se techniku hodu sekerou a také techniku házení hvězdic a nožů. Vše pod bedlivým dohledem našich vedoucích. Den jsme společně uzavřeli večerním nástupem. Během něho nám vedoucí oznámili skvělou zprávu – další den půjdeme na koupaliště. Chcete-li zjistit, jak výlet na Rusavu dopadl, sledujte naše pravidelné Táborové zpravodajství i nadále.

Fotografie 3. táborového dne: http://skauti.smskm.cz/tabor-2020/treti-den-13-7-2020/

Fotografie 4. táborového dne: http://skauti.smskm.cz/tabor-2020/ctvrty-den-14-7-2020/

Tábor 2020 – 1. a 2. den

Konečně jsou tu prázdniny! Po několika měsících odloučení jsme se konečně mohli jako oddíl potkat na táboře tradičně u obce Držková. Letos se k nám připojili ještě skauti z družiny Rysů vedlejšího 14. oddílu sv. Františka z Assisi. Chtěli si s námi užít pořádné dobrodružství v přírodě a my je mezi sebe rádi přijali.

Plán na první táborový den byl jasný: dopravit se na Tesák a dojít co nejrychleji na tábořiště. Během cesty nám počasí přálo, avšak odpoledne jsme očekávali vytrvalý déšť. Takže nebyl čas na zdržování. Na tábořiště jsme došli akorát včas. Jakmile jsme se ubytovali v podsadách, začalo pršet. To nám ale nevadilo. Zalezli jsme do podsad, a protože jsme se několik měsíců neviděli, vyprávěli jsme si příběhy a hráli společenské hry. Navečer za námi zavítal P. Josef Hovád, novokněz z farnosti Říkovice. V našem skautském společenství odsloužil mši svatou. Jsme vděční, že si na nás udělal čas a umožnil nám tak prožít mši v tak krásném prostředí, jakým je příroda sama.

Úkoly pro druhý táborový den jsme se dozvěděli na nástupu po ranní rozcvičce, hygieně a snídani. Před naším táborem za chatou spadl dřevěný mostek, a tak jsme dostali za úkol postavit za něj náhradu. Úkol jsme přijali s nadšením a brali ho jako výzvu. Jenomže to není jen tak, postavit dřevěný mostek. Prvním krokem bylo sehnat materiál. Lišák, náš vedoucí, rozhodl, že bude nejlepší pokácet pár stromů označených k pokácení. Aby si všichni vyzkoušeli, jak se kácí strom, rozdělili jsme se do tří skupin. Každá družina pod dohledem jednoho z vedoucích strom pokácela, nařezala na metry a pak odvezla na určené místo. Když byly všechny tři soušky pokácené a dřevník plný, mohli jsme konečně přejít k pokácení stromů pro stavbu lávky. Před tím jsme se však ještě pořádně najedli. Po poledním klidu jsme se opět pustli do práce. Tentokrát hlavní roli zastávali naši vedoucí a my jsme jim pomáhali přesně dle jejich pokynů. První strom šel pokácet hladce. Avšak druhý byl opravdu tvrdým oříškem. Přesto po hodině tvrdé práce se podařilo bezpečně položit i druhý strom. Oba kmeny jsme společně odtáhli na místo stavby nové lávky. Když jsme však oba kmeny zakopali, byl již čas večeře. Nechali jsme tak dodělání lávky na další dny. Večeři jsme měli pořádnou tábornickou – opekli jsme si na ohništi špekáčky. Druhý táborový den zakončil nástup se svěšením vlajky.

Fotky 1. táborového dne: http://skauti.smskm.cz/tabor-2020/prvni-den-11-7-2020/

Fotky 2. táborového dne: http://skauti.smskm.cz/tabor-2020/druhy-den-12-7-2020/

Prosinec 2019

Při první prosincové oddílové schůzce si každý vylosoval jednoho člena, kterému přinesl na vánoční schůzku dárek. Aby oddílová rada mohla připravit program vánoční schůzky co nejlépe, byly schůzky zaměřeny pouze na družinový systém.
Poslední akcí roku je vánoční schůzka. Jedná se o dvoudenní akci s přespáním. Rozdáme si během ní dárky, zhlédneme film a zahrajeme velkou hru, kterou si pro nás každoročně chystá oddílová rada. Letošní vánoční schůzka byla výjimečná tím, že na ní náš nový člen skládal skautský slib.

Odkaz na fotky z vánoční schůzky: http://skauti.smskm.cz/fotogalerie/2019-2/vanocni-schuzka-20-a-21-12-2019/

Listopad 2019

Během první listopadové oddílové schůzky jsme společně zašli na kroměřížský hřbitov, abychom jako každý rok uctili památku některých skautů, kteří jsou zde pohřbení.

   

Ostatní oddílové schůzky v tomto měsíci se nesly v duchu družinového systému a plnění úkolů ze skautských stezek.

V listopadu se náš oddíl také zúčastnil akce s názvem Skauti hrabou. Každým rokem pomáháme zaměstnancům Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži s hrabáním spadlého listí.

 

Říjen 2019

Říjnové oddílové schůzky byly převážně zaměřeny na plnění úkolů, jež se objevují v nových skautských stezkách.
Jedná se o sešitek obsahující základní úkoly, které by měli mladí skauti zvládnout.

Také jsme se zúčastnili akce, kterou pořádaly Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Cílem bylo zalesnění mýtiny nedaleko Rajnochovic. Přišlo přibližně několik stovek dobrovolníků.
Posléze jsme se dozvěděli, že se během pěti hodin podařilo vysadit neuvěřitelných 10 000 sazenic, které pokryly více než 1 hektar půdy.

Odkaz na fotky ze zalesňování: http://skauti.smskm.cz/fotogalerie/2019-2/zalesnovani-u-rajnochovic-12-10-2019/

 

Září 2019

V září se někteří z nás mohli setkat kromě pravidelných pondělních schůzek také na výpravě spojené s roverským slibem našich čtyř nejstarších členů. Slib se uskutečnil na zřícenině hradu Obřany.

Odkaz na fotky ze slibu: http://skauti.smskm.cz/fotogalerie/2019-2/roversky-slib-20-a-21-9-2019/

Na oddílových schůzkách jsme si zopakovali základy první pomoci a na druhé oddílové schůzce nám náš vedoucí představil oddílový pokřik původního 7. oddílu z Kroměříže, který od nich převezmeme:

„Lásku k vlasti, k horám blíž,
heslo sedmičky Kroměříž!“

Tábor 2019 – 5. a 6. den

Po dalších dvou dnech strávených zde na Držkové přicházíme již potřetí s naším pravidelným táborovým zpravodajstvím.

Pátý den byl zahájen rozcvičkou, ranní hygienou, snídaní a pak nástupem s vyvěšením vlajky. Poté jsme se opět sešli v jídelně na duchovní slovíčko. Po něm již následoval dopolední program. Dnešní hra byla založena hlavně na týmové spolupráci. Každá družina měla z kopce vedle tábora přinést dvacet jedna očí. Patnáct obrázků očí bylo rozmístěno na zemi a dalších šest pak na stromech v nemalé výšce. Ze začátku vybíhal vždy jeden člen z každé družiny, který směl přinést dolů pouze jeden obrázek. Když družina donesla všechny oči ze země, začala vybíhat místo jednoho skupina dvou nebo tří členů, kteří začali sbírat obrázky ze stromů. K překvapení všech vyhrála hru věkově nejmladší družina. Ne vždy je totiž stáří a výška tím nejdůležitějším. Po hře již následoval oběd. V odpoledním klidu si družina Jestřábů natočila svůj vlastní videoklip na hudbu, kterou si sami vybrali. Pokud se nám podaří vyřešit autorská práva, vyvěsíme i letošní družinová videa na náš YouTube kanál. Na začátku odpoledního programu za námi vtrhl z boje zraněný bojovník, který nám prozradil, že se dozvěděl o místě, kde je ukryt svatý grál. Když zprávu dopověděl, rozběhl se celý oddíl na místo, na které nás poslal bojovník. Ale tam jsme nalezli pouze falešný grál. Nález opravdového svatého grálu nás tedy ještě čeká. Když jsme se vrátili do tábora, připravovali již vedoucí další hru. Šlo o dobývání hradu. Uprostřed ‚náměstí‘ byl vyznačen kruh, ve kterém se nacházely dvě vlajky – Lišák a Medvěd. Cíl všech hráčů byl dostat se do kruhu, aniž by ho některý z vedoucích pokropil vodou, popadnout vlajku, utéct s ní pryč a opět zůstat suchý. Pokud některého hráči pokropil vedoucí vodou, musel přiběhnout k chatce a udělat dvacet kliků. V prvním kole se povedlo získat již popsané vlajky bez větších obtíží. Při západu slunce si ještě došla družina Kondorů pro kameru, aby si natočili svůj videoklip. Na úplný závěr dne jsme se ještě sešli u připraveného ohniště na zítřek a tam jsme byli všichni pasováni na rytíře a k tomu dostal každý na památku pasovací glejt.

Šestý den začal i probíhal zcela odlišně než všechny ostatní. Po rozcvičce, ranní hygieně a snídani jsme dnes vynechali nástup. Již v 9:45 jsme totiž vyrazili pěšky do Rusavy na koupaliště. Cesta nám ubíhala rychle a tak jsme byli za necelou hodinu na místě. Do areálu koupaliště jsme byli vpuštěni jako první a nemuseli jsme tedy řešit dlouhé fronty jak u atrakcí, tak i u bufetu, kterého byli někteří naši členové pravidelnými zákazníky. Vodní atrakce si všichni řádně užili i přes ne zcela vysokou teplotu vody. Po poledni si náš oddíl vypůjčil na pokladně míč a na hřišti v areálu koupaliště si část oddílu zahrála volejbal. Některé kluky ale zaujalo dětské hřiště hned vedle volejbalového a nenapadlo je samozřejmě nic jiného, než se navzájem zahrabat do štěrku. Na Rusavě jsme pobyli až přibližně do 17:45 a to nás ještě čekala cesta zpět na tábořiště. Někteří členové měli i přes několika-ti hodinovou návštěvu koupaliště tolik energie, že hnali celý oddíl stále vpřed a celou cestu jsme tak ušli téměř bez přestávky. Nedlouho poté, co jsme dorazili na tábořiště se kuchyňská služka ujala nožů a připravila špekáčky, které jsme si již za pár chvil opekli na ohni, jenž jsme připravili již včera. Opékání špekáčků bylo výborným zakončením dnešního vyčerpávajícího dne.

Odkaz na fotografie 5. dne: http://skauti.smskm.cz/tabor-2019/paty-den-17-7-2019/

Odkaz na fotografie 6. dne: http://skauti.smskm.cz/tabor-2019/sesty-den-18-7-2019/